Tuesday, November 23, 2010

yang tidak elok itu.

tak baik marah marah.
tak baik rusuh rusuh.
tak baik masam masam.
tak baik itu.
tak baik ini.
tak elok itu.
tak elok ini.
apa yang baik?
apa yang elok?

No comments:

Tuesday, November 23, 2010

yang tidak elok itu.

tak baik marah marah.
tak baik rusuh rusuh.
tak baik masam masam.
tak baik itu.
tak baik ini.
tak elok itu.
tak elok ini.
apa yang baik?
apa yang elok?

No comments: